Odin Fagerberg 
Psykomotorisk fysioterapeut
Somatic Experiencing practioner (SEP)
BK Terapeut (Basal kroppskunnskap) 

Jobber med individuell oppfølging og gruppeterapi. 
Behandlingen passer til barn (over 7 år), ungdom og voksne.

Fokusområder: Forebygge kroppslige plager relatert til stress, kroppslige reaksjoner i forbindelse med psykiske plager (angst, depresjon, sorg, traume), smerte som har vart over lengre tid, kognitive prosesser, ressursstyrkende fysioterapi, traumerelaterte kroppslige plager og bevisstgjørende trening.  

Verktøy i behandlingsforløpet: Fokustrening/kroppsbevissthet, berøring, tilstedeværelse i egen kropp, bevisstgjøring- og endring i bevegelse og pustemønstre og samtale Odin har driftsavtale med Eidsvoll kommune.

Det er dessverre lange ventelister og opp mot 1 år og mer for behandling. Men ta kontakt, så setter vi deg på venteliste!

Send mail til post@trimmen.as så tar vi kontakt med deg! 
Meldinger sendt på sms, Messanger eller andre måter vil ikke bli besvart! Kun mail som gjelder!


Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022