Custom Bg
04.01.2022 Kl.11:50
For Ole-Jonas er det viktig at behandlingen bygger på et godt terapeutisk samarbeid der begge parter jobber aktivt i samme retning. I behandlingen veiledes pasienten gjennom ulike kroppslig tilnærminger med potensiale om å oppdage eller utvikle iboende ressurser som kan ha positiv innvirkning på pasientens hverdag.

Ole-Jonas har 100% driftstilskudd fra Eidsvoll kommune. Jobber 50% ut mai og starter 100 % fra 01.06.22

Vi ønsker han velkommen til oss på Trimmen!
Trimmen Fysioterapi & Trening AS © 2020-2022